SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Vi phạm CBTT: VSD cảnh cáo chứng khoán SHB

Trong tháng 11/2012, công ty 3 lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cảnh cáo thành viên lưu ký.

Theo đó, VSD cảnh cáo Công ty cổ phần chứng khoán SHB do trong tháng 11/2012 đã 3 lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.

Quý III/2012, chứng khoán SHB lỗ 6,76 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên 29,9 tỷ đồng.


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược