SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Thay đổi nhân sự: SHB - Bà Bùi Thị Mai thôi giữ chức Phó TGĐ

Tổng giám đốc SHB bố trí, sắp xếp công việc và mức lương phù hợp đối với bà Mai tại Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề.

Theo Quyết định của NHTM CP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) do ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch HĐQT vừa ký, kể từ ngày 1/11/2012, bà Bùi Thị Mai, sinh năm 1962, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SHB.

Tổng giám đốc SHB bố trí, sắp xếp công việc và mức lương phù hợp đối với bà Mai tại Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề.


Theo - SHB/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược