SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

KQKD 2012: SGD - Lợi nhuận tăng 117% so với năm trước

Cả năm 2012, SGD đạt 117,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ đồng, tăng vọt 117% so với cả năm 2011.

Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TPHCM( SGD) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, tính riêng quý 4/2012, SGD đạt 10,88 tỷ đồng doanh thu, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên sau khi trừ chi phí trong kỳ, SGC lãi sau thuế 1,97 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ do có khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên 1,2 tỷ đồng.

Cả năm 2012, SGD đạt 117,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ đồng, tăng vọt 117% so với cả năm 2011. So với kế hoạch cả năm 2012, SGD đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,2 (-100,0%) 4,13,4
HNX12,5 -0,8 (-6,0%) -0,7-30,1
HNX9,7 +0,8 (9,0%) 1,35,3
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 2,83,6
HNX15,8 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX2,4 -0,1 (-4,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -10,1 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược