SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Phân phối lợi nhuận: SGD - 23/1 GDKHQ trả cổ tức 14% và họp ĐHCĐ

Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013: 29/03/2013

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM

Mã chứng khoán:    SGD

Ngày đăng ký cuối cùng:     25/01/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

1/Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 29/03/2013

Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM, địa chỉ 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Nội dung họp: Sẽ thông báo bằng văn bản sau.

2/Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng), trong đó: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 là 2% và tạm ứng cổ tức năm 2012 là 12%.

Thời gian thanh toán: 25/02/2013

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP sách giáo dục tại TPHCM (63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM)


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX40,0 +1,0 (2,6%) 1,47,9
HNX0,0 -26,5 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 3,43,2
HNX3,1 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,3 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược