SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Nghị quyết HĐQT: SGD sẽ mua thêm 252.800 cổ phiếu quỹ

CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM (SGD) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tiếp tục mua bổ sung 252.800 cổ phiếu quỹ. Thời gian mua từ 20/10/2012 đến 20/01/2013.

Nghị quyết HĐQT


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,1 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,5 0,0 (0,0%) 2,83,6
HNX15,3 -0,5 (-3,2%) 3,43,2
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,1-36,0
HNX0,0 -11,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -16,5 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược