SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: Giáo dục Quốc gia trở thành cổ đông lớn của SGD

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia đã mua 155.000 CP.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia

Mã chứng khoán: SGD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 175.000 CP (tỷ lệ 4,42%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 155.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 330.000 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,33%

Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/10/2012.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,2 -1,4 (-8,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -25,3 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,3 -0,2 (-1,1%) 2,83,6
HNX15,9 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX11,2 +0,3 (2,8%) 2,63,1
HNX0,0 -15,1 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng l