SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Giao dịch nội bộ: Phó Giám đốc SGD đã mua 600 CP

Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 20.550 CP (tỷ lệ 0,58%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cảnh Toàn

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: SGD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.950 CP (tỷ lệ 0,56%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.550 CP (tỷ lệ 0,58%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không thuận lợi

Ngày bắt đầu giao dịch: 20/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX12,4 +0,1 (0,8%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX32,0 +2,9 (10,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX3,0 +0,2 (7,1%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược