SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

SGD: Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 03/08/2012 do thay đổi địa chỉ công ty:

-  Địa chỉ cũ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

-  Địa chỉ mới: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,2 -1,4 (-8,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -25,3 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,3 -0,2 (-1,1%) 2,83,6
HNX15,9 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX11,2 +0,3 (2,8%) 2,63,1
HNX0,0 -15,1 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược