SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Đăng ký mua 30.000 cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 24/10 đến ngày 23/01.

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Dệt lưới Sài Gòn

 

Mã chứng khoán: SFN

 

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.850 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP

 

Mục đích thực hiện giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên sàn

 

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Từ quỹ đầu tư phát triển

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2011

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/01/2012

 

Nguyên tắc xác định giá: Từ 10.000 đồng/cổ phiếu trở xuống

 

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

 

Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Đầu tư và phát triển Việt Nam.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược