SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

Công bố thông tin: SFN - Thay đổi nhân sự

CTCP Dệt lưới Sài Gòn thông báo thay đổi nhân sự Phó giám đốc công ty.

Phó giám đốc VÕ THỊ HÙNG thôi giữ chức vụ Phó giám đốc và nghỉ hưu từ ngày 01.04.2013 vì lý do tuổi đã cao - sức khỏe giảm.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược