SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

Phân phối lợi nhuận: SFN trả cổ tức bằng tiền 9%

Thời gian thanh toán : 28/09/2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    CTCP Dệt lưới Sài Gòn

Mã chứng khoán:    SFN

Ngày đăng ký cuối cùng:     11/09/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2012

Lý do và mục đích:

+ Chi cổ tức lần ba năm 2011

+ Chi cổ tức lần một năm 2012.

Tỷ lệ thực hiện : 9%/ mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng)(trong đó, chi cổ tức lần ba năm 2011 là 2%, chi cổ tức lần một năm 2012 là 7%).

Thời gian thanh toán : 28/09/2012

Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 28/09/2012.


Theo - VSDKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược