SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

Quý II SFN lãi 1,78 tỷ đồng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SFN lãi 3,5 tỷ đồng, giảm 200 triệu so với 6 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012.
 
Riêng quý II/2012, SFN đạt 42,05 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Lợi nhuận trước thuế của Quý 2.2012 đạt 2,37 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do thanh lý máy móc thiết bị.
 
Lợi nhuận ròng của riêng quý II đạt 1,77 tỷ đồng, giảm 200 triệu đồng so với cùng kỳ.  Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SFN lãi 3,5 tỷ đồng, giảm 200 triệu so với 6 tháng năm 2011

Theo - TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -64,0 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -31,0 (-100,0%) 2,15,0
HSX70.779,0 +70.763,1 (445.051,2%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược