SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Quý I/2012 đạt 1,7 tỷ đồng lợi nhuận

Hoạt động kinh doanh quý I/2012 của SFN không nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012.

Hoạt động kinh doanh quý I/2012 của SFN không nhiều biến động với doanh thu thuần đạt 44,48 tỷ đồng, giảm 50 triệu đồng so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp quý I/2012 giảm 1 tỷ đồng, còn 5,01 tỷ đồng so với cùng kỳ.

LNST quý I/2012 đạt 1,72 tỷ đồng tương đương bằng quý I/2011.


Theo - TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược