SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Đại hội trích thêm gần 1 tỷ đồng dành cho người lao động

Sáng 24/03, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) đã thông qua tất cả tờ trình.

Theo kiến nghị của một số cổ đông, Đại hội cũng thông qua việc trích 912 triệu đồng lợi nhuận chuyển sang Quỹ khen thưởng phúc lợi cho công nhân viên.

 

Cụ thể, phần thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 sáng 24/03 của SFN diễn ra sôi sổi với nhiều ý kiến và vấn đề quyền lợi của người lao động được đặt ra. Cổ đông có ý kiến về quỹ khen thưởng phúc lợi cho công nhân chỉ có 535 triệu đồng trên 500 công nhân. Như vậy chỉ tương đương 1 triệu đồng/người là quá thấp.

 

Có ý kiến cho rằng trong 2% cổ tức của cổ đông nên trích bớt 1% để chuyển sang Quỹ khen thưởng, phúc lợi chia cho công nhân. Lại có người đề xuất trích sổ lẻ của lợi nhuận chưa chia là 912 triệu đồng/1,912 tỷ đồng để dành cho công nhân.

 

Một cổ đông khác còn đề xuất gộp đồng thời cả hai khoản trên đưa vào Quỹ vì cho rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định đối với sự sống còn của Công ty. Công nhân còn thì công ty còn; công nhân mất thì công ty cũng mất.

 

Cuối cùng, Đại hội đi đến thống nhất trích 912 triệu đồng từ lợi nhuận chưa chia chuyển sang Quỹ phúc lợi khen thưởng cho công nhân, 1 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại, dùng vào dự trù tình hình kinh doanh có biến động vào năm 2012. Như vậy thổng quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ lên gần 1.45 tỷ đồng.

 

Trong năm 2011, SFN đạt 180 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 93% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 6.27 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận chưa chia còn lại là 1.92 tỷ đồng. SFN sẽ chia cổ tức 2011 với tỷ lệ 16%, trong đó đã tạm ứng hai đợt tổng cộng 14%. 2% cổ tức còn lại sẽ được chia cùng lúc với tạm ứng cổ tức đợt 1/2012, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối quý 3 năm 2012.

 

Qua năm 2012, SFN sẽ đầu tư 5.67 tỷ đồng nhằm thay thế máy móc thiết bị cũ, bổ sung dây chuyền sản xuất… Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 174.37 tỷ đồng, lợi nhuận chia cổ tức là 4.29 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 14%.


Theo - VietstockKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược