SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Năm 2011 LNST đạt 5,68 tỷ đồng tăng 7,4% so với năm 2010.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011. Trong đó doanh thu cả năm đạt 180,1 tỷ đồng tăng 26,4% so với năm 2010, LNST đạt 5,68 tỷ đồng tăng 7,4% so với năm trước.

Riêng quý IV, SFN đạt 46,84 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, LNST chỉ đạt 736 triệu đồng, giảm 28,16% so với cùng kỳ.

Công ty cũng đã giải trình nguyên do những yếu tố khách quan như thời tiết đã làm ảnh hưởng tới sản lượng hàng bán ra, giá nguyên liệu tăng, điều chỉnh mức lương tối thiều làm tăng chi phí.

Lũy kế năm 2011, SFN đạt 5,68 tỷ đồng LNST, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2011. LNTT đạt 7,58 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7,17 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011 SFN.


Theo - Stox.vn/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược