SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Đã mua 30.000 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) đã mua 30.000 CP quỹ từ ngày 24/10/2011

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Dệt lưới Sài Gòn

Mã chứng khoán: SFN

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.850 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 135.850 CP

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2011

Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Đầu tư và phát triển Việt Nam.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược