SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: SDT - Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 chưa mua được CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1

- Mã chứng khoán: SDT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 589.500 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt được giá kỳ vọng

- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược