SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Công bố thông tin: SDT báo cáo quản trị năm 2012

Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 tổ chức họp 04 lần và ban hành 10 Nghị quyết.

Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Ông Trần Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT hiện đang sở hữu 8.640 CP, chiếm 0,041%; Ông Trần Đình Tú – Kế toán trưởng đã mua 169.500 cổ phiếu đồng thời cũng đã bán 169.500 cổ phiếu trong năm 2012.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược