SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: SDT - VF1 không còn là cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.030.500 CP (tỷ lệ 4,89%).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán: SDT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.190.500 CP (tỷ lệ 5,65%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 160.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.030.500 CP (tỷ lệ 4,89%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/01/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX17.694,8 +17.689,4 (326.371,8%) 1,84,8
UPCOM2,8 +0,1 (3,7%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX141.558,1 +141.530,0 (503.665,3%) 4,13,4
HSX477.757,6 +477.737,8 (2.412.817,4%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX44.236,9 +44.221,9 (294.812,9%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược