SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: SDT - VF1 không còn là cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.030.500 CP (tỷ lệ 4,89%).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán: SDT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.190.500 CP (tỷ lệ 5,65%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 160.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.030.500 CP (tỷ lệ 4,89%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/01/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,4 (-100,0%) 1,37,1
HSX159.252,5 +159.247,2 (2.965.496,5%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX123.863,3 +123.839,6 (523.634,8%) 4,13,4
HSX433.520,7 +433.511,4 (4.661.413,2%) 3,04,2
HNX5,5 +0,2 (3,8%) 2,23,5
HSX35.389,6 +35.372,7 (209.306,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược