SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

KQKD 2012: SDT lãi hơn 86 tỷ đồng, EPS đạt 4.085 đồng

Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của SDT đạt 86,02 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 4.085 đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 472,47 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế đạt 38,94 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong kỳ, mảng doanh thu tài chính đạt 5,27 tỷ đồng tăng đột biến so với quý 4/2011 chỉ đạt có 732 triệu đồng.

Các khoản chi phí tài chính (chủ yếu do chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 4/2012, SDT có dự án mở rộng sản xuất kinh doanh trị giá 9 tỷ đồng và 16,5 tỷ đồng đầu tư nâng cao năng lực thi công.

Năm 2012, SDT đạt 1.280,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 86,02 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 4.085 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ giao phó đạt 1.134,1 tỷ đồng doanh thu và 113,41 tỷ đồng, kết thúc quý 4/2012 SDT đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và đạt 80% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

472.47

365.03

29.43%

1280.10

1127.67

13.52%

Giá vốn

379.04

275.56

 

993.94

558.26

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

80.23%

75.49%

 

77.65%

49.51%

 

Lợi nhuận gộp

93.29

89.47

4.27%

271.89

242.32

12.20%

Doanh thu tài chính

5.27

0.73

621.92%

7.96

4.67

70.45%

LNTT

47.01

38.44

104.59%

104.58

94.23

10.89%

LNST

38.94

35.07

11.04%

86.02

77.4

11.14%

LNST công ty mẹ

1.849

1.665

 

4.085

3.675

 


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX159.252,5 +159.247,0 (2.884.909,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX353.894,7 +353.866,0 (1.232.982,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.348,7 (2.262.652,9%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,6 +1,1 (14,7%) 3,23,1
UPCOM6,2 +0,8 (14,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược