SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Công bố thông tin: SDT thanh toán cổ tức năm 2011

Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) thông báo về việc trả cổ tức năm 2011 đối với các cổ đông lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tràng An.

Địa điểm: Phòng Kế toán - Tầng 10-11, khu B, tòa nhà HH4 Sông Đà Holding, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược