SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Vi phạm CBTT: SDT vi phạm CBTT giao dịch cổ phiếu

SDT thông báo về việc vi phạm chế độ báo cáo của Quỹ đầu tư Cổ phần MB Capital 1 là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Từ ngày 16/8/2012 đến 14/9/2012, Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital 1 -  Tổ chức liên quan đến TV BKS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SDT. Tuy nhiên công bố thông tin với Sở chậm.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) 1,37,1
HSX805.109,8 +805.104,4 (14.909.340,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX530.841,9 +530.811,5 (1.746.090,5%) 4,13,4
HSX318.505,1 +318.490,0 (2.109.205,4%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.830,6 (52.252,2%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược