SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Vi phạm CBTT: SDT vi phạm CBTT giao dịch cổ phiếu

SDT thông báo về việc vi phạm chế độ báo cáo của Quỹ đầu tư Cổ phần MB Capital 1 là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Từ ngày 16/8/2012 đến 14/9/2012, Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital 1 -  Tổ chức liên quan đến TV BKS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SDT. Tuy nhiên công bố thông tin với Sở chậm.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
123