SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Phân phối lợi nhuận: SDT trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 10%

Thời gian thực hiện: 20/03/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDT của CTCP Sông Đà 10 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu và trả thành 02 đợt, cụ thể như sau:

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 24/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Thời gian thực hiện: 20/03/2013

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, CTCP Sông Đà 10 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/12/2012 đối với đợt 1, từ ngày 20/03/2013 đối với đợt 2. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,3 (-100,0%) 1,37,1
HSX44.236,9 +44.231,4 (817.586,7%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX592.773,4 +592.749,0 (2.434.287,6%) 4,13,4
HSX468.910,2 +468.900,9 (5.041.944,8%) 3,04,2
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 2,23,5
HSX26.542,3 +26.525,5 (157.889,6%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược