SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

KQKD 9 tháng: SDT lãi 47 tỷ đồng, tăng 11%

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.235 đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) – mẹ thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

 Doanh thu thuần quý 3/2012, SDT đạt 319,04 tỷ đồng, tăng 17,3% và LNST đạt 19,41 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính là 388 triệu đồng, giảm 88% so cùng kỳ và chi phí bán quản lý doanh nghiệp tăng 20,28% so với quý 3/2011.

Mảng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 20,96 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2012 SDT đạt 807,63 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% và LNST đạt 47,08 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.235 đồng.

Năm 2012, SDT lên kế hoạch đạt 1134,1 tỷ đồng doanh thu và 113,41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, dự kiến mức thu nhập bình quân CBCNV đạt 8,58 triệu đồng/1 người/ tháng. Tỷ lệ mức chi cổ tức là 18%

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

319.04

272.00

17.29%

807.63

762.56

5.91%

LNTT

20.89

19.29

8.29%

57.58

55.78

3.23%

LNST

19.41

14.92

30.09%

47.08

42.33

11.22%

EPS (đồng)

922

408

 

2.235

2.010

 


Theo - TTVN/SDTCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược