SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: SDA - Lợi nhuận năm 2012 giảm mạnh

Lũy kế cả năm 2012, SDA chỉ đạt gần 650 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, sụt giạm mạnh so với hơn 10 tỷ đồng đạt được trong năm 2011.

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Quý 4/2012, SDA đạt 8,27 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận mức giảm tới 51%, từ 6,9 tỷ đồng xuống còn 3,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của SDA, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 giảm so với quý 4/2011 là do nguyên nhân chủ yếu sau :  

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn. Các dự án kinh doanh nhà và hạ tầng của Công ty không đạt kế hoạch nên doanh thu và giá vốn quý 4/2012 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, SDA chỉ đạt gần 650 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, sụt giạm mạnh so với hơn 10 tỷ đồng đạt được trong năm 2011.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,1 0,0 (0,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -3,8 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -23,4 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược