SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: SDA lỗ 2,8 tỷ đồng sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2012, SDA lỗ 2,79 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 3,18 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Quý 3/2012 doanh thu đạt  26,79 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 2,93 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 1,15 tỷ đồng LNST.

Giải trình: Quý 3/2012 doanh thu tăng so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng.

Giá vốn tăng do phát sinh doanh thu của hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng, mặt khác tỷ lệ tăng giá vốn nhiều hơn tăng doanh thu 40% do chi phí đầu vào tăng như nguyên vật liệu, chi phí nhân công và máy thi công..

Quý 3/2012 LNST tăng hơn so với LNTT là 46 triệu đồng do công ty điều chỉnh xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp đã hạch toán trong 6 tháng đầu năm 2012.

9 tháng đầu năm 2012, SDA đạt 55,64 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ 2,79 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 3,18 tỷ đồng.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược