SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

SDA: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CTCP Simco Sông Đà (SDA) thông báo Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Cử nhân ngoại ngữ, thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO kể từ ngày 23/7/2012 theo quyết định số 148/SIMCO-HĐQT ngày 26/6/2012.
Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược