SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

SDA: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA) thông báo ngày 16/03/2012 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đồng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

 


Theo - HNX



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược