SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Giao dịch liên quan: SCL – Vợ Phó Tổng Giám đốc đã bán 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.000 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tử Chung

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.000 CP (tỷ lệ 0,31%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá kỳ vọng

Ngày bắt đầu giao dịch: 27/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 26/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược