SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Giao dịch liên quan: SCL – Vợ Phó Tổng Giám đốc đã bán 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.000 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tử Chung

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.000 CP (tỷ lệ 0,31%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá kỳ vọng

Ngày bắt đầu giao dịch: 27/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 26/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược