SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Giao dịch liên quan: SCL – Vợ Phó Tổng Giám đốc đã bán 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.000 CP (tỷ lệ 0,29%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tử Chung

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.000 CP (tỷ lệ 0,31%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.900 CP (tỷ lệ 0,29%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá kỳ vọng

Ngày bắt đầu giao dịch: 27/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 26/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,6 -0,4 (-5,7%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX26.542,7 +26.478,3 (41.115,4%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,8 +0,1 (1,8%) -0,7-4,9
HSX610.468,1 +610.442,9 (2.417.595,4%) 1,84,7
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược