SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL công bố lỗ 3,8 tỷ đồng trong quý II/2012

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SCL lỗ 2,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 của SCL đạt 15 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SCL đạt 38,8 tỷ đồng, giảm 6% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Tỷ trọng giá vốn tăng từ 70% 6 tháng đầu năm 2011 lên 80% 6 tháng 2012, khiến lợi nhuận gộp lũy  kế 6 tháng bị sụt giảm 36% so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay tăng mạnh từ 749 triệu đồng quý 2/2011 lên 3,3 tỷ đồng. Quý 2/2012, SCL lỗ 3,8 tỷ đồng, so với mức lãi 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, SCL lỗ 2,8 tỷ đồng. Trong khi đó 6 tháng đầu năm 2011, SCL lãi 8,24 tỷ đồng.


 


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược