SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL công bố lỗ 3,8 tỷ đồng trong quý II/2012

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SCL lỗ 2,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 của SCL đạt 15 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SCL đạt 38,8 tỷ đồng, giảm 6% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Tỷ trọng giá vốn tăng từ 70% 6 tháng đầu năm 2011 lên 80% 6 tháng 2012, khiến lợi nhuận gộp lũy  kế 6 tháng bị sụt giảm 36% so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay tăng mạnh từ 749 triệu đồng quý 2/2011 lên 3,3 tỷ đồng. Quý 2/2012, SCL lỗ 3,8 tỷ đồng, so với mức lãi 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, SCL lỗ 2,8 tỷ đồng. Trong khi đó 6 tháng đầu năm 2011, SCL lãi 8,24 tỷ đồng.


 


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,6 -0,4 (-5,7%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX26.542,7 +26.478,3 (41.115,4%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,8 +0,1 (1,8%) -0,7-4,9
HSX442.368,3 +442.343,0 (1.751.853,5%) 1,84,7
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược