SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Chủ tịch HĐQT đã mua 789.500 CP

Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) đã mua 789.500 CP, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 825.500 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Văn Mát

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

 

Mã chứng khoán: SCL

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0,4%

 

Tên của NCLQ tại TCNY: Kiều Quang Vọng

 

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại TCNY: Uỷ viên HĐQT

 

Quan hệ của người đăng ký giao dịch với NCLQ: Anh trai

 

Số lượng cổ phiếu của NCLQ đang nắm giữ: 32.000 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu của NCLQ đang nắm giữ: 0,35%

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 789.500 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825.500 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,17%

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 23/02/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 20/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược