SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Thay đổi địa chỉ trụ sở

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) thông báo thay đổi trụ sở chính của công ty.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường như sau:

Địa chỉ trước ngày 01 tháng 5 năm 2012: Số nhà 02, phố Sùng Yên, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

Địa chỉ từ ngày 01 tháng 5 năm 2012: Km 28 + 500m Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược