SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 6 ngày 04 tháng 5 năm 2011 (cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007);

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0320.3580.414 / 0320.3501.644     Fax: 0320.3583.102 / 0320.3880.842

Website: songdacaocuong.vn          E-mail: info@songdacaocuong.vn

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Danh sách ngày 28 tháng 3 năm 2012

Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2012.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Sao Đỏ, số 119, phố Nguyễn Trãi I, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung chính: Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2011; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012; phân phối lợi nhuận năm 2011; báo cáo chi thù lao năm 2011, mức chi thù lao 2012; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017;


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược