SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.5 triệu CP

Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) đăng ký mua 1,5 triệu CP từ ngày 23/02/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Văn Mát

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP (tỷ lệ 0,4%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ cho nhu cầu cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 +0,2 (3,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX35.390,1 +35.331,3 (60.087,2%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,2 (9,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX424.673,6 +424.646,5 (1.569.857,7%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược