SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.5 triệu CP

Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) đăng ký mua 1,5 triệu CP từ ngày 23/02/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Văn Mát

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP (tỷ lệ 0,4%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ cho nhu cầu cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -36,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,8 -0,4 (-4,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 0,97,4
HNX4,5 -0,2 (-4,3%) -0,7-4,9
UPCOM24,7 +3,2 (14,9%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược