SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.5 triệu CP

Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) đăng ký mua 1,5 triệu CP từ ngày 23/02/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Văn Mát

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP (tỷ lệ 0,4%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ cho nhu cầu cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.829,3 (48.247,3%) 6,83,8
UPCOM0,0 -24,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,4 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX760.873,6 +760.815,4 (1.307.242,9%) 9,95,0
UPCOM4,7 -0,6 (-11,3%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX29,2 0,0 (0,0%) 2,43,9
HSX637.010,2 +636.980,7 (2.159.256,7%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược