SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: CTCP Dầu khí Đông Đô đăng ký bán 187.000 CP

CTCP Dầu khí Đông Đô - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) đăng ký bán 187.000 CP từ ngày 21/02/2012.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: SCL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 387.000 CP (tỷ lệ 4,3%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Hữu Tâm

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 387.000 CP (tỷ lệ 4,3%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 187.000 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại nguồn vốn

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/02/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2012.     

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX20,1 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -28,1 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM21,0 +0,5 (2,4%) 0,821,8
HNX6,7 +0,1 (1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX813.957,7 +813.899,7 (1.403.275,4%) 9,95,0
UPCOM5,1 +0,5 (10,9%) 0,97,4
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 2,43,9
HSX610.468,2 +610.436,0 (1.895.763,9%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược