SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SCD – Sabeco tăng tỷ lệ sở hữu lên 61.9%

Sau khi nhận quyền sở hữu 926.500 cổ phiếu, Sabeco đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 61,9%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Cổ phần Bia – Rượu – nước giải khát Sài gòn

Mã chứng khoán: SCD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 4.335.000 CP, tỷ lệ 51%

Số lượng cổ phiếu nhận chuyển quyền sở hữu: 926.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.261.500 CP, tỷ lệ 61,9%

Lý do thay đổi sở hữu: Nhận chuyển quyền sở hữu từ quỹ đầu tư Sabeco

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM11,6 -1,1 (-8,7%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược