SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Kết quả kinh doanh: SCD – lãi quý IV đạt trên 14 tỷ đồng, tăng 72,7% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2012 lợi nhuận sau thuế của SCD tương đương với mực lợi nhuận năm 2011 khi đạt 22,5 tỷ đồng.

CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 112,19 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18,12% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 32,1 tỷ đồng, tăng trên 12% do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu kỳ này chiếm có 71,36% (quý IV/2012 tỷ trọng giá vốn/trên doanh thu xấp xỉ 80%).

Giảm trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế quý IV Công ty đạt 14,07 tỷ đồng, tăng 72,64% so với quý IV/2011 nâng lợi nhuận lũy kế cả năm 2012 lên 22,5 tỷ đồng..

Năm 2012 Đại hội cổ đông đã thông qua 23,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của SCD.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược