SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Công bố thông tin: SCD quỹ đầu tư Sabeco1 không còn là cổ đông lớn

Sau khi bán toàn bộ 926.500 CP, quỹ đầu tư Sabeco 1 không còn là cổ đông của SCD kể từ ngày 22/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Sabeco 1

Mã chứng khoán: SCD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 926.500 CP, tỷ lệ 10,9%

Số lượng CP đã bán: 926.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 22/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM11,6 -1,1 (-8,7%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược