SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Thay đổi nhân sự: SCD chính thức bổ nhiệm Giám đốc điều hành

CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) công bố thông tin bổ nhiệm chính thức Giám đốc Điều hành sản xuất kỹ thuật như sau:

Theo đó, Công ty chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Quang Dũng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Sản xuất kỹ thuật kể từ ngày 16/1/2013. 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM11,6 -1,1 (-8,7%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược