SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Giao dịch liên quan: SCD – quỹ đầu tư Sabeco đăng ký bán 926.500 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 22/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Sabeco

Mã chứng khoán: SCD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 926.500 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Việt Bắc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 926.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: không qua hệ thống giao dịch của các Sở

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/1/2013 đến ngày 8/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM11,6 -1,1 (-8,7%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược