SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Công bố thông tin: SCD bị nhắc nhở vì chậm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) vì chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2012 như sau:

 Ngày 15/1/2013 Sở GDCK Tp.HCM đã nhận được nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt nhưng được ký ngày 11/1/2013.

Như vậy, Công ty đã vi phạm công bố thông tin trong vòng 24h. Sở nhắc nhở công ty tuân thủ các quy định hiện hành về CBTT áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết trên TTCK.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM0,0 -21,6 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược