SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Công bố thông tin: SCD thông qua trả cổ tức và tổ chức ĐHCĐ thường niên

Hội đồng quản trị của CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổ tức năm 2012.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 29/1/2013 và ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4/2013.

Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.823,6 (36.765,0%) 1,95,6
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược