SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Thay đổi nhân sự: SCD – thay đổi Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Chí Thành, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Ngọc Hạnh.

 CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Hội đồng quản trị SCD thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Chí Thành, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Ngọc Hạnh kể từ 30/10. Ông Hoàng Chí Thành cũng thay ông Bùi Ngọc Hạnh là người đại diện theo pháp luật của SCD.

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Văn Tân kể từ ngày 30/10. Việc bổ sung thành viên khiếm khuyết sẽ được trình tại Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ sau.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.823,6 (36.765,0%) 1,95,6
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược