SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

SCD bị lưu ý khoản tiền thất thoát hàng hóa 1,44 tỷ đồng

Nếu khoản thất thoát này được xử lý như một khoản tổn thất thì nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giảm đi một khoản tương ứng.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã qua soát xét.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của SCD đạt 4,44 tỷ đồng, giảm 9,07% so với mức 4,89 tỷ đồng trước soát xét. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch sau soát xét là khoản mục chi phí bán hàng giảm bớt 286 triệu đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 14,64 tỷ đồng lên 15,52 tỷ đồng tương đương mức tăng 907 triệu đồng.

Tại phần ý kiến của đơn vị soát xét, bên kiểm toán cho biết, khoản phải thu khác của công ty là khoản phải thu do tổn thất hàng hóa 1,44 tỷ đồng chưa được công ty thành lập hội đồng xét xử để xử lý. Nếu khoản thất thoát này được xử lý như một khoản tổn thất thì nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giảm đi một khoản tương ứng.
 


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược