SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

SCD: Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm

CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX123.863,3 +123.841,2 (560.367,3%) 1,95,6
UPCOM15,1 +0,1 (0,7%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược