SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

BCTC kiểm toán năm 2012: SBT – sau kiểm toán lợi nhuận năm 2012 giảm gần 92 tỷ đồng

SBT đã trích lập dự phòng bổ sung 95,52 tỷ đồng cho khoản vay đã cấp của Bourrbon Han Hòa.

 

CTCP Mía đường Tây Ninh (SBT) giải trình nguyên nhân lợi nhuận trước thuế năm 2012 giảm 91,75 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

SBT cho biết, công ty đã trích lập dự phòng bổ sung 95,52 tỷ đồng cho khoản vay đã cấp của Bourrbon Han Hòa, khoản trích lập này dựa trên chuẩn mực Kế toán Việt Nam;

Hoàn nhập 4,31 tỷ đồng dự phòng khoản phải thu từ ứng đầu tư nông dân trồng mia do phân loại lại tuổi nợ;

Lợi nhuận gộp từ bán hàng giảm 0,54 tỷ đồng do điều chỉnh giảm doanh thu một số hóa đơn bán hàng.

Chi tiết giải trình trong file đính kèm tại đây.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược