SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Thay đổi nhân sự: SBT miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật

CTCP Mía đường Tây Ninh (SBT) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

 

 

Theo đó, Hội đồng quản trị của SBT thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật đối với ông Phạm Hồng Dương kể từ ngày 1/3/2013.
 
Cùng ngày, SBT công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập CTCP Nghiên cứu và ứng dụng mía đường Thành Thành Công và một số quyết định khác.
 
Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.889,6%) 3,95,2
HSX88.474,3 +88.408,5 (134.359,4%) 1,99,7
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX25,2 +0,2 (0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX619.315,4 +619.295,0 (3.035.759,9%) 2,318,4
HNX0,0 -21,7 (-100,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,2 (169.715,9%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược