SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Kết quả kinh doanh: Năm 2012, lợi nhuận SBT vượt gần 30% kế hoạch năm

Quý IV, Công ty lãi ròng 187,52 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm 2011.

CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với xấp xỉ 500 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18,15% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 79 tỷ đồng, giảm gần 50%.

Nhờ tiết giảm đáng kể các chi phí hoạt động, đồng thời doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến khi đạt 104,6 tỷ đồng, giúp cho lợi nhuận sau thuế quý IV của SBT có mức tăng trưởng 19,8% so với quý IV/2011

Lũy kế cả năm 2012, SBT lãi ròng 440 tỷ đồng, giảm 20,4% so với lợi nhuận 2011, nhưng vẫn vượt 28,5% kế hoạch 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mà đại hội cổ đông đã giao phó.

Đến nay công ty vẫn chưa công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như bảng cân đối kế toán quý 4 và cả năm 2012.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của SBT.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược