SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch cổ phiếu quỹ: SBT đã bám 5,1 triệu cổ phiếu quỹ

Do chưa đạt kỳ vọng về giá nên SBT đã không bán được hết 14 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký.

Mã chứng khoán: SBT

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000.000 CP

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán tối đa: 14.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 5.104.970 CP

Số cổ phiếu hiện có: 8.895.030 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn lưu động

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2012 đến ngày 13/1/2013.

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược