SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Công bố thông tin: SBT thông qua hợp đồng mua bán giao dịch với các đối tác

Các đối tác liên quan gồm: Đường Biên Hòa, Mía đường Nhiệt điện Gia Lai, CTCP Sản xuất – Thương mại Thành Thành Công và một số đối tác khác.

Hội đồng quản trị của CTCP Mía đường Tây Ninh (SBT) chấp thuận thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch giữa SBT có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất với các công ty sau: BHS, SEC, CTCP Sản xuất – Thương mại Thành Thành Công, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên, CTCP sản xuất – thương mại bao bì Thành Thành Công, CTCP Đường Nước Trong, CTCP Mía đường 333, CTCP Mía đường La Ngà.

Nội duang mua, bán và giao dịch với các công ty gồm: Các hợp đồng vay, cho vay, mua bán sản phẩm, mua bán chứng khoán, bảo lãnh vay vốn…

Số lượng hàng hóa mua, bán hoặc các giao dịch: theo từng hợp đồng cụ thể;

Giá mua bán hoặc giá giao dịch: theo giá thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích.

Thời gian thực hiện từ đầu tháng 1/2013 đến hết tháng 12/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược